قفل ریموتی درب مدیر عامل

 

قفل ریموتی مدیر 

قفل ریموتی مدیر قفل ریموتی درب مدیر عامل که همان قفل مقابل برقی همراه با یک برد و ترانس و دو عدد ریموت هست روی چهارچوب درب نصب می شود و از طریق برق ١٢ ولت که به برد وصل است موقع زدن ریموت درب مدیر را باز میکند اگر قفل مدیر با زدن یک دکمه ریموت درب را باز نمیکند باید ضامن قفل را عقب جلو کرد تا زبانه درب با قرار گرفتن روی آن به راحتی بتواند باعث فشار دادن و باز کردن درب مدیر شود قفل ریموتی درب مدیر یا قفل برقی مدیر عامل باعث میشود تا از طرف مقابل کسی نتواند درب را باز کند مگر آنکه کلید داشته باشد یا مدیر با ریموت درب را باز کند.قفل مقابل برقی همراه با برد و ریموت در تصویر مشخص است. برای خرید تماس بگیرید.
ریموتی کردن درب مدیر برقی کردن درب مدیر قفل ریموتی درب مدیر

قفل ریموتی مدیر قفل ریموتی درب مدیر عامل

نصب قفل ریموتی قفل ریموتی طلا فروشی قفل ریموتی کلینیک قفل ریموتی مغازه

قفل ریموتی درب شرکت قفل منشی مدیر قفل منشی کلینیک

 قفل ریموت دار: قیمت قفل ریموت دار-قفل ریموتی درب-قفل برقی ریموت دار-قیمت قفل برقی درب اتاق-قفل برقی درب چوبی-قفل ریموتی-قیمت قفل ریموتی-قیمت قفل برقی ریموت دار

قفل ریموت دار درب-قفل ریموت دار درب اتاق-قفل ریموتی درب شرکت-قفل ریموت دار درب شرکت-قفل ریموتی درب ورودی-قفل ریموتی درب چوبی-قفل ریموت دار در

منبع : قفل ریموتی/قفل ریموت دار 09124036285 |قفل ریموتی مدیر قفل ریموتی درب مدیر عامل
برچسب ها : ریموتی ,مدیر ,ریموت ,برقی ,قیمت ,عامل ,مدیر عامل ,ریموتی مدیر ,ریموتی قیمت ,برقی ریموت ,برقی همراه